banner
Hem Älvdalska Slaviska språk Fågelnamn

Lästips i urval om älvdalska

utöver mina egna publikationer

Originaltexter
Kom åter! Nog Övdalswaisur bod gambler og nyer fro ymsum byum järi sockin. Älvdalen 1968.
Larsson, Hjalmar: Kunundsin kumb. Lesubuok ǫ dalska. Älvdalen 1986.
Rehnström, Björn: Trair byönner frå̢ Övdalim. Älvdalen 2006.

Översättningar
Ekman, Kerstin: Rattsjin. Översättning: Bengt Åkerberg och en arbetsgrupp i Ulum Dalska.
    Älvdalen 2000.

de Saint-Exupéry, Antoine: Lisslprinsn. övdalską. Översättning: Bo Westling. Edition Tintenfaß,
    Neckarstein 2007.


Grammatiker
Levander, Lars: Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax (= Svenska landsmål och
    svenskt folkliv 1909, H. 2). Stockholm 1909.

Åkerberg, Bengt: Älvdalsk grammatik under medverkan av Gunnar Nyström. [Älvdalen] 2012.

Syntaktisk studie
Garbacz, Piotr: Issues in Övdalian Syntax. Structural Properties and the Role of Inflection in a
    Scandinavian Vernacular (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A69), Lund University,    
    Centre for Languages and Literature 2009.


Ordsamlingar
Arborelius, Olof Ulric: Conspectus lexici linguæ dalekarlicæ. Uppsala 1813.
Noreen, Adolf: Dalmålet II. Ordlista öfver dalmålet i Ofvansiljans fögderi (= Nyare bidrag till
    kännedom om De svenska landsmålen och svenskt folkliv IV.2). Stockholm 1882.

Levander, Lars & Björklund, Stig m.fl.: Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna (= Skrifter utg.
    av Språk- och Folkminnesinstitutet genom Dialektavdelningen, Serie D:1), H. 1–37, Uppsala
   1961–2002. [oavslutad]

Älvdalska ord. www.elfdalsasen.com/ordlista/b.htm

Historisk ljudlära, grammatik m.m.
Levander, Lars: Dalmålet. Beskrivning och historia I, II. Uppsala 1925, 1928.
Björklund, Stig: ”Gammalt och nytt i älvdalsmålet”, i Severin Solders (m.fl.), Älvdalens sockens
    historia
V, Stockholm 1958, s. 149–193.


e-post: lars.steensland@telia.com

Denna sida senast uppdaterad: 23 april 2015
cemark